Consensus Protocols là gì? Các quy tắc giao thức đồng thuận có ý nghĩa gì

Trong bối cảnh tiền điện tử, các giao thức đồng thuận là một yếu tố quan trọng của mọi mạng blockchain vì chúng chịu trách nhiệm duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của các hệ thống phân tán này. Cùng tìm hiểu consensus Protocols là gì? Các quy tắc giao thức đồng thuận qua bài viết sau đây.

Consensus Protocols là gì?

Các giao thức đồng thuận (Consensus Protocols) là tạo ra một hệ thống thỏa thuận không thể bác bỏ giữa các thiết bị khác nhau trên một mạng phân tán, đồng thời ngăn chặn việc khai thác hệ thống, giữ cho tất cả các nút trên mạng được đồng bộ hóa với nhau, đồng thời đảm bảo rằng chúng ta đồng ý về sự thật. Tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này:

Giao thức (protocol) : Là một bộ quy tắc mô tả cách thức giao tiếp và truyền dữ liệu giữa các thiết bị điện tử, chẳng hạn như các nút, nên hoạt động. Các quy tắc này cần được xác định trước khi gửi bất kỳ dữ liệu nào, nêu chi tiết cách thức thông tin sẽ được cấu trúc và cách mỗi thiết bị sẽ gửi hoặc nhận dữ liệu.

Sự đồng thuận (consensus) : Sự đồng thuận có nghĩa là các nút trên mạng đồng ý về cùng một trạng thái của blockchain, theo nghĩa là làm cho nó trở thành một hệ sinh thái tự kiểm toán. Đây là một khía cạnh quan trọng của công nghệ, thực hiện hai chức năng chính: 

  • Chức năng thứ nhất:  các giao thức đồng thuận cho phép cập nhật blockchain, đồng thời đảm bảo rằng mọi khối trong chuỗi đều đúng cũng như giữ cho người tham gia được khuyến khích.
  • Chức năng thứ hai: ngăn chặn mọi thực thể đơn lẻ kiểm soát hoặc làm trật bánh toàn bộ hệ thống blockchain. Mục đích của các quy tắc đồng thuận là đảm bảo một chuỗi duy nhất được sử dụng và tuân theo.

Consensus Protocols là một trong những khía cạnh quan trọng và mang tính cách mạng nhất của công nghệ blockchain.

Các quy tắc giao thức đồng thuận

Quy tắc giao thức đồng thuận là một bộ quy tắc cụ thể mà các nút trên mạng sẽ đảm bảo một khối tuân theo khi xác thực khối đó và các giao dịch bên trong nó. Yêu cầu quan trọng để đạt được sự đồng thuận là sự chấp nhận nhất trí giữa các nút trên mạng cho một giá trị dữ liệu duy nhất, ngay cả trong trường hợp một số nút bị lỗi hoặc không đáng tin theo bất kỳ cách nào.

Mỗi cryptocurrency phải có một cách để đảm bảo blockchain của nó chống lại các cuộc tấn công. Vì công nghệ blockchain không phụ thuộc vào cơ quan trung ương về bảo mật, người dùng không có kiến ​​thức trước về phiên bản nào của hồ sơ là hợp lệ.

giao thức đồng thuận

Consensus Protocols cũng cung cấp cho những người tham gia trên mạng đang duy trì một blockchain với phần thưởng và ưu đãi để tiếp tục làm như vậy. Những phần thưởng này đến dưới dạng tiền điện tử hoặc mã thông báo, có thể cực kỳ sinh lợi, đến mức cạnh tranh để xác nhận khối tiếp theo trong chuỗi là vô cùng khốc liệt.

“Thay vì lưu trữ số dư, các loại tiền kỹ thuật số duy trì toàn bộ lịch sử giao dịch của người dùng, có thể được sử dụng để xử lý số dư của mỗi người dùng tại bất kỳ thời điểm nào, cũng như toàn bộ trạng thái của blockchain. Số dư tài khoản là các đầu ra giao dịch chưa được xác định với mỗi đầu ra bị khóa yêu cầu người dùng cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu để chi tiêu”

Các giao thức đồng thuận được thiết kế để khó bắt chước hoặc sao chép bằng cách cực kỳ tốn kém để thực hiện, về mặt thời gian, tài nguyên tính toán cần thiết hoặc nắm giữ một loại tiền điện tử cụ thể. Các phương pháp đồng thuận khác nhau tùy thuộc vào blockchain trong đó chúng xác nhận các khối và tồn tại nhiều dạng đồng thuận khác nhau, với một cuộc tranh luận đang diễn ra nhất quán về phương pháp hiệu quả và hiệu quả nhất.

Các giao thức đồng thuận là một khía cạnh quan trọng trong việc cho phép một blockchain hoạt động và tồn tại. Vì cốt lõi của blockchain là một sổ cái thông tin, điều tối quan trọng là có một sự chắc chắn tuyệt đối rằng thông tin đang được lưu trữ là trung thực và chính xác. 

Xem thêm: Bitcoin Cash là gì? Sự khác biệt giữa BCH và Bitcoin như thế nào?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Unilaunch (UNL) là gì? Giải pháp và các tính năng chính của Unilaunch
Unilaunch (UNL) là gì?

Osimisoft tổng hợp thông tin như "Unilaunch (UNL) là gì? Hệ sinh thái của nó gồm những gì? Giải pháp Read more

Fan token là gì? Có nên đầu tư vào Fan token không?
Fan token là gì? Có nên đầu tư vào Fan token không?

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về Token Fan là gì? Ưu - nhược điểm, lợi ích, các fan token Read more

Dapp là gì? Đặc điểm, phân loại và ứng dụng của DApp
Dapp là gì? Đặc điểm, phân loại và ứng dụng của DApp

Osimisoft mời bạn cùng tìm hiểu về Ứng dụng phi tập trung - Decentralized Application- Dapp là gì? Đặc điểm, Read more